Tezgâh ve Makina Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III bakım, onarım ve periyodik kontrol ile ilgili hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.

İlgili yönetmelikte iş ekipmanı “işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat” şeklinde tanımlanmış ve işveren tarafından risk oluşturacak ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir.

Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar:

  • Kazıcı
  • Yükleyici
  • Sondaj makinası
  • Talaşlı imalat makine ve tezgâhları
  • Sac kesme ve planya, kaynak makineleri
  • Yüksek basınçlı su pompaları
  • Presler
  • CNC tezgâhları ve birçok özel makine ve ekipmanların T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimlerinde kabul görecek şekilde periyodik muayene ve testlerinin yapılarak raporlanması hizmetleri verilmektedir.