Tesisat Kontrolleri

AFS Periyodik Kontrol, yangın söndürme sistemlerinin uygunluk değerlendirmesini Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili EN, NFPA standartlarına göre gerçekleştirmektedir. Belgelendirme süreci proje genel inceleme, tasarım, hidrolik hesap incelemesi ve onayı ile başlayarak montaj kontrolleri, testler ve performansın değerlendirilmesi ile sonlandırılır.

İtfaiye uygunluk raporu, işletme ruhsat izin belgesi, kıyı tesis işletme izin belgesi ve akaryakıt istasyonlarının hizmet yeterlilik belgesi alabilmeleri için akredite hizmetler sunmaktadır. Yeni kurulan tesisatların yanı sıra mevcut tesisatların durum tespitleri ve işletmede olan tesisatların periyodik muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar Ve Sunduğumuz Hizmetler:

 • Yangın tesisatı proje ve tasarım
 • Acil durum eylem planı, röleve planı kontrolü
 • Sulu söndürme, köpüklü söndürme, gazlı söndürme sistemleri
 • Yangın algılama ve alarm sistemleri
 • Su deposu ve tankları
 • Yangın pompa dairesi ve yangın pompaları
 • Boru tesisatı, itfaiye su alma ve verme ağzı
 • Yangın dolapları ve iç teçhizat kontrolleri
 • Seyyar yangın cihazların kontrolleri
 • Merdiven kaçış yolları basınçlandırma
  başlıkları altında yangın tesisatınızı değerlendirmekteyiz.
Open chat