Akreditasyon

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. TS EN ISO/IEC 17020 standartlarına göre akredite olunabilmesi için kalite süreci firma kurulduğundan itibaren 3 ay süre ile işletilmesi gerekmektedir. Ancak bu süre sonunda TÜRKAK tarafından ilgili çalışma başlatılmaktadır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmasına yönelik mevzuat olan “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” nde belirtilen muayene hizmetlerinde akreditasyon zorunlu değildir. Periyodik kontrollerin yapılmasında yetkili kişiler ÇSGB’lığı tarafından yayınlanan mevzualar da tanımlanmaktadır. Mevzuat haricinde herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından yetkilendirme yapılmamaktadır.

‘AFS PERİYODİK KONTROL VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ makine ve elektrik mühendislerinden oluşan uzman, tecrübeli kadrosuyla yönetmeliğin ve denetçi kuruluşların şartlarını karşılamakta olup Türk Akreditasyon kurumundan akredite başvurusu yapmış AB-0537-M Dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17020 A tipi akredite firma olarak hak kazanmış, faaliyetini yürütmektedir.