Gizlilik Politikası

AFS PERİYODİK KONTROL, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olup bu sorumluluklarını müşteri sözleşmelerinde yazılı hale getirmiştir.

AFS PERİYODİK KONTROL, kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgilerle ilgili olarak Müşteri Sözleşmelerinde müşteriyi önceden bilgilendirmektedir. Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya muayene kuruluşu ile müşterinin aralarında anlaşmaya vardığı (örneğin, şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı) bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınır ve gizli kabul edilir. Üst Yönetimi Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı ve çalışan sözleşmelerinde gizliliğin korunması ile ilgili taahhütler yer almaktadır.

AFS PERİYODİK KONTROL, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya ilgili kişilere müşteri sözleşmeleri ile bildirir.

Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir.