Basınçlı Kaplar

AFS, konusunda uzman ve seçkin kadrosu ile muayene, kontrol, denetim, analiz ve danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. AFS; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve TS EN ISO IEC 17020 standartları kapsamında akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olarak çalışmalar yapmaktadır.

Kazanların ve basınçlı kapların kontrolü; buhar kazanları, kalorifer/sıcak su kazanları, hava tankları, hidroforlar, kimyasal madde tankları gibi 0,5 bar’ın üzerinde bir basınçta çalışan ekipmanların belirlenmiş testlere tabi tutulmasıdır.

Kazanların ve basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyetli Ekipnet sistemine bakanlık kayıtlı hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay
kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlamadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.

Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar:

  • Basınçlı Hava Tankı
  • Kompresör Hava Tankı
  • Hidrofor/Genleşme Tankı
  • Boyler/Akümülasyon Tankı
  • LPG Tankı, Oksijen Tankı
  • Sanayi Gaz Depolama ve Diğer Kriyojenik Tanklar
  • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Madde Depolama Tankı
  • Kalorifer Kazanı, Sıcak Su Kazanı ve Buhar Kazanı
  • Gaz Yakıtlı, Sıvı Yakıtlı ve Katı Yakıtlı Kazanlar
  • Emniyet Ventili ve Emniyet Vana Grupları